Aqua-ERF

Aqua-ERF is het onderzoekscentrum voor aquacultuur van Odisee hogeschool. Met ons onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling van een economisch levensvatbare aquacultuur in Vlaanderen, en gaan we na of landbouwbedrijven hun activiteiten kunnen diversifiëren met visteelt. Naast projectonderzoeken verleent het Aqua-ERF ook zijn expertise en faciliteiten aan bedrijven die hun producten willen uittesten.

Naast onderzoek vormt educatie een belangrijke pijler. Studenten, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen bij Odisee terecht voor onze aquacultuurcursussen. We bieden bovendien de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de vorm van stages en projecten binnen Aqua-ERF.

 

 

 

   English introduction